Τα νέα μας

Ανακοίνωση – Αγγελία πρόσληψης προσωπικού στην ΕΛΚΕ Α.Ε.

Το πυρηνελαιουργείο της ΕΛ.ΚΕ ΑΕ αναζητά ικανούς-ες επαγγελματίες για την στελέχωση του εργοστασίου της στη Δαμάστα Φθιώτιδας για εποχική ή μόνιμη απασχόληση στις παρακάτω ειδικότητες: – Χημικό / Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε – Τ.Ε – Εργατοτεχνίτες – Οδηγοί Γ&Ε κατηγορίας  – Βοηθός

περισσότερα...

Ανακοίνωση – Αγγελία πρόσληψης προσωπικού στην ΕΛΚΕ Α.Ε.

Το πυρηνελαιουργείο της ΕΛ.ΚΕ ΑΕ αναζητά ικανούς-ες επαγγελματίες για την στελέχωση του εργοστασίου της στη Δαμάστα Φθιώτιδας για εποχική ή μόνιμη απασχόληση στις παρακάτω ειδικότητες: – Χημικό / Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε – Τ.Ε – Εργατοτεχνίτες – Οδηγοί Γ&Ε κατηγορίας  – Βοηθός

περισσότερα...

Οικονομικά
στοιχεία